Uw juridische business partner
 

Ondernemingsrecht

Hieronder vindt u een kleine greep uit de werkzaamheden op het gebied van het ondernemingsrecht waarmee U-Law u van dienst kan zijn.

 • Scan Ondernemingsrecht (zodat u weet of uw onderneming aan de huidige juridische vereisten voldoet)
 • Optreden als Company Secretary bij RvC-, bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen
 • Volmachten en procuratieschema's
 • Bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten
 • Vaststelling en deponering van de jaarrekening
 • Dividenduitkeringen
 • 403-Verklaringen
 • Benoeming en ontslag van bestuurders
 • Ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • Inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel
 • Agiostortingsovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten